Игри

Информация за страница Ревизии

   Във всички малки и големи търговски обекти постоянно трябва да се правят ревизии, така че да се знае състоянието им и дали работата им оправдава очакванията за печалби. Тези процедури са свързани с проверката на редица документи и продукти, така че отнемат доста време, което е поне няколко часа. Стигайки се до такъв момент, обектът трябва временно да затвори вратите си за клиенти и да ги отвори едва когато всичко приключи и е наред. Поне веднъж месечно големите обекти изпадат в ревизионен процес, а в някои по-малки е възможно работодателят лично всеки ден да проверява дали липсват пари от касата с оборота или някой продукт е в по-малко от вписаното в регистрите. За съжаление често срещана практика е работещите да си позволяват присвояване на неща, защото ако са в малки количества, липсата им на първо време няма как да се забележи. Това става единствено ако точно в момента се извърши проверка.

   За ресторантите е особено важно всеки път да правят своите ревизии качествено и професионално, като освен външни, има и вътрешни проверки. Първите се извършват от съответните органи, сред които фигурират и агентите, проверяващи дали всичко е наред с плащането на данъци, осигуровки и заплати за работниците. При укриването на данък не е изключено виновното лице да бъде подведено под съдебна отговорност. В чужбина не са никак малко световните звезди, които редовно са обвинявани в укриване на данъци от своето многомилионно състояние, но обикновено санкциите им се разминават, защото за първо провинение присъдата е само условна. Вътрешната проверка се прави от самия собственик на обекта и респективно работодател на служителите. При установяване на някаква нередност и най-вече на липсващи пари, следва да се приложи политика на толерантност. Това означава, че ако не се разбере кой конкретно е откраднал нещо, всеки един от останалите служители заплаща размера на загубата чрез автоматично задържане на част от заплатата му. В големите вериги супер маркети отдавна съществува този проблем и почти всеки месец нещо липсва, което е причина при наетите служители да има постоянно текучество – например касиери, спедитори или отговорниците за определени витрини.

   Фирмените ревизии не се отличават по тези в другите обекти, но обикновено там се набляга на проверка на документацията. Това се дължи на факта, че компанията не продава продукти на клиентите си, а им предлага услуги. В такива случаи често се налага установяването на контакт със счетоводни къщи, които от своя страна изпращат свои хора да направят така наречения одит. Това е точно ревизионен процес, който включва проверка на документи от всякакво естество. Възможно еда се започне с първите такива, които се отнасят до регистрирането на фирмата и дали се спазва нужната хигиена. Между другото именно ХЕИ е един от регулаторните ревизионни органи, които редовно правят проверка на ресторанти, кафенета, лекарски кабинети и училища. Почти винаги може да се установи нарушение относно забраната за пушене, но това е само едно от възможните нарушения. Проверките от ревизионно естество, стига да се извършват редовно и правилно, са много полезни за дългосрочното развитие на всеки бизнес.

eXTReMe Tracker